среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie balustrady PCV na plot i furtę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz kilku wypadków.

Stawianie sztachety z plastyku na plot i bramę sztachetowa nie zada pozwolenia na to ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz kilku przypadków.

Balustrady PCV na plot i bramę sztachetowa nie przewyższające wysokości 2,2 m stawiane miedzy dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów przy drogach prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balaski PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu powinno określać gatunek ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu oraz zaplanowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada doczepić oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz jeśli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do stawiania sztachetki z plastyku na plot i bramę sztachetowa wymagane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, gdy zamierzane plotki plastykowe na plot i furtę sztachetowa jest niezgodne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W sytuacji jak przewidywane sztachety PVC na ogrodzenie i bramę ze sztachetekprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie zaczęcia prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku chęci postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий